Telefón

+421 903 856 274

Email

eshop@equinesoul.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Sobota : 8:00 - 17:00

Tovar si môže kupujúci objednať viacerými spôsobmi:

• prostredníctvom internetovej stránky www.equinesoul.sk
• e-mailom na adrese eshop@equinesoul.sk
• telefonicky, na čísle 0903 856 274
• písomnou formou, zaslaním objednávky na našu adresu
• osobne, priamo v predajni Ekomimex s.r.o., Štúrova 190, Lovinobaňa 985 54

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Predávajúci prostredníctvom e-mailu obratom potvrdí prijatie objednávky. Všetky objednávky, ktoré boli potvrdené sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci výslovne nedohodnú inak.

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednané množstvo a druh tovaru za vopred dohodnutú cenu.